לתרומות

הסופה האחרונה פגעה קשות במבנה בית הכנסת ובספרים.

בדרך נס המבנה התמוטט זמן קצר לאחר שאחרון המתפללים עזב את בית הכנסת בערב שבת. איש לא נפגע וגם ספרי התורה לא ניזוקו, למרות שנגרם נזק לארון הקודש.


חזון דוד זקוק בדחיפות לשיקום ותחזוקה.


תרומות ניתן להעביר*:

  • להפקיד בבנק הדואר (09) סניף 001 חשבון 4419099 ע"ש חזון דוד.
  • לשלוח לכתובת: חזון דוד ע"י גרשון רוטשילד ת.ד. 940, קרית ארבע 9010000.
  • להתקשר: 1800-2000-81 ולציין "תרומה עבור בית הכנסת חזון דוד".
  • לתשלום בדולרים באמצעות האינטרנט:
  • לתשלום בשקלים באמצעות האינטרנט:* התרומות הטלפוניות מועברות באדיבות "חסדי מאיר", התרומות באמצעות כרטיס אשראי מועברות  באדיבות "נקודת מפגש".  הסכומים, בניכוי עמלות של חברות האשראי, מועברים במלואם לשיקום בית הכנסת.
מתפללי בית הכנסת מודים לארגונים שנרתמו לסייע מבחינה לוגיסטית לעריכת המגבית ובפרט ל"נקודת מפגש" שתרמה רבות מנסיונה ומיוקרתה לשיקום בית הכנסת ובנין הארץ.