זמני תפילות

ימי חול:

שחרית - 6:30
מנחה  - 15 דקות לפני השקיעה (בחורף אין)
ערבית - 20 דקות אחרי השקיעה (בחורף אין)

שבתות וימים טובים:

מנחה - 20 דקות לפני שקיעה
קבלת שבת וערבית - 5 דקות לפני שקיעה

שחרית - 8:30
מנחה - 13:20 (שעון קיץ), 13:00 (שעון חורף)
ערבית - 5 דקות אחרי צאת השבת

שעורים קבועים:

פרק בתנ"ך / ר' בנצי גופשטיין - שבת אחרי מנחה גדולה

מסכת יומא / ר' פינחס אנגל - יום רביעי בשעה 20:00